ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

1. Χρυσοχοΐα
2. Εργαστήρια κατασκευής κοσμημάτων
3. Καταστήματα αγοράς χρυσού
4. Ενεχυροδανειστήρια

Προφιλ

Η  Gold Banca έχει έδρα την πόλη του Βόλου και αντικείμενο το χονδρικο εμπόριο πολύτιμων μετάλλων Και διαμαντιών.

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΛΙΘΩΝ

 

Φασματογραφος

Ανάλυση κραμμάτων με φασματογράφο